Vad är kiropraktik?

Hur arbetar en kiropraktor?
Om du frågar människor vad kiropraktorers primära uppgift är, så svarar de flesta; ”fixa dåliga ryggar eller ta bort ryggsmärta ”. Och visst, det kan vara en effekt av en kiropraktisk behandling. Det som många missar är att kiropraktik vård innebär så mycket mer. Målet med kiropraktisk vård är helt enkelt att du skall få en långsiktigt god hälsa istället för att vara beroende av återkommande punktinsatser för att få bukt med symptom som skapas av en ohälsosam livsstil. Kiropraktorer arbetar i första hand med ryggraden, men många studier visar att effekten av kiropraktisk- behandling kan påverkar hela kroppens och själens välbefinnande. Många människor är idag omedvetna om det intima samband som finns mellan ryggraden och nervsystemet, och mellan nervsystemet och alla andra system i kroppen.
Om nervsystemet fungerar bra har det en otroligt stor inverkan på kroppen och hälsan. Kiropraktorn fokuserar på vikten av en försämrad funktion av ryggraden och nervsystemet i relation till andra system i kroppen. Genom att din ryggrad fungerar bra, fungerar hela din kropp bättre. Alla är idag medvetna om hur viktigt det är att gå till tandläkaren regelbundet. Vi vet också att våra barn med jämna mellanrum skall gå till barnavårdscentralen eller skolläkare. Vad du kanske inte vet är att det är klokt att få din ryggrad undersökt regelbundet av en kiropraktor. Utöver att jobba mot tyngdlagens kraft, utsätts våra ryggar även för de stressmoment som orsakas av dagens livsstil.

Kiropraktikens historia

Kiropraktikens rötter går tillbaka till läkekonstens fader – Hippokrates. Den moderna Kiropraktiken har funnits under drygt 120 år i sin nuvarande form.
Dess grundare D.D. Palmer trodde på kroppens förmåga att läka sig själv via nervsystemet. 1895 utförde D.D. Palmer sina första behandlingar och kiropraktiska justeringar. År 1897 grundades den första kiropraktorskolan som sedermera blev Palmer College of Chiropractic. D.D. Palmer och senare hans son B.J. Palmer kopplade ihop ryggradens biomekaniska funktion med nervsystemet. B.J Palmer utvecklade kiropraktiken som under det senaste århundrandet har förfinats, utvecklats och lagt den grund till vad kiropraktiken är idag. Ordet kiropraktik kommer ursprungligen från grekiskans Cheiro (hand) samt Praktos (att göra) och betyder fritt översatt: ”att utföra för hand”. Kiropraktik är en effektiv komplementärmedicinsk behandlingsform som har spridit sig över hela världen. Kiropraktik är den tredje största primärvårdsgruppen i (väst)världen näst efter läkarvård samt dentalvård. I Sverige finns det idag ca 700 legitimerade kiropraktorer.

Kiropraktiken bygger på 3 grundläggande principer

1. Att kroppen har en medfödd förmåga att anpassa sig till sin omgivning, inklusive förmågan att läka sig själv.
2. Att alla funktioner i kroppen kontrolleras, styrs och koordineras av hjärnan via nervsystemet.
3. Att funktionsstörningar (subluxationer) i ryggraden, kraniet eller bäckenet kan orsaka obalans i nervsystemet med nedsatt kroppslig självläkning, funktion och ohälsa som följd.

Utbildning:
Idag finns ett stort antal högkvalitativa kiropraktorutbildningar runtom i världen, i Sverige finns en femårig legitimationsgrundande kiropraktorutbildning. Flertalet teorier och hypoteser har under de senaste hundra åren prövats i vetenskapliga studier. Numera finns en bred vetenskaplig grund för att kiropraktisk behandling har god effekt på (smärt)syndrom orsakade av det muskeloskeletala systemet.

Här kan du läsa om Sveriges 5-åriga utbildning på Skandinaviska Kiropraktor Högskolan.
kiropraktik.edu

Intresserad av att läsa om hur övre nacklederna i din nacke kan påverka din hälsa? Då läser du vidare här på: uppercervicalcare.com

Boka tid

Boka din tid online via knappen eller ring 08-590 763 70 / 070-783 18 97
Du kan även boka via sms.