Logga färg

Fr.o.m den 25/5-2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft. Syftet med den nya lagen är att stärka skyddet av den personliga integriteten, vilket innebär striktare krav på hur företag i EU får behandla personuppgifter.

Här kommer en redovisning på hur jag hanterar och lagrar dina persoliga uppgifter som jag får av dig i samband med att du samtycker, bokar in ett besök hos mig och använder mina tjänster:


- Om du använder kontaktformuläret på min hemsida lagras och skickas dina uppgifter via Hemsida24 till min e-post. Efter att jag läst ditt meddelande raderar jag det från min e-post och från Hemsida24.

- När du fyller i en hälsoenkät på min hemsida, lagras och skickas dina uppgifter via Hemsida24 till min e-post. Efter att du har besökt mig raderas dina uppgifter från Hemsida24 och min e-post.
De uppgifter som jag är skyldig att ta enligt patientjournal-lagen och som jag behöver för mitt yrkesutövande lagras på pappersjournaler inlåsta i ett rum.

- När du bokar in ett besök hos mig via BokaDirekt lagras dina uppgifter hos BokaDirekt för att sedan skickas till min e-post. Dina uppgifter raderas från min e-post efter att jag läst min mail.

Hemsida24 och BokaDirekt omfattas av GDPR-lagen.

Vill du läsa mer om vad GDPR-lagen innebär?
Klicka här