Logga färg
  • Hälsoenkät

Dina uppgifter är hemliga och omfattas av sekretess- och GDPR lagen. Jag har tystnadsplikt.


I enlighet med GDPR-lagen skyddas dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. Efter ditt besök hos mig raderas dina uppgifter från hälsoenkäten som du fyllt i. Därmed finns dina personliga-uppgifter enbart hos mig på mina pappersjournaler inlåsta och skyddade.


OBS! Läs frågorna noga innan du svarar

  • I och med att jag fyller i hälsoenkäten samtycker jag till inhämtning av mina personliga uppgifter.