image
  • Hälsoenkät

Dina uppgifter är hemliga och omfattas av sekretess- och GDPR lagen. Jag har tystnadsplikt.


I enlighet med GDPR-lagen skyddas dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. Efter ditt besök hos mig raderas dina uppgifter från hälsoenkäten som du fyllt i. Därmed finns dina personliga-uppgifter enbart hos mig på mina pappersjournaler inlåsta och skyddade.


En del frågor kommer du att tycka vara irrelevanta och inte har med dina besvär att göra. Men alla frågorna har stor betydelse för mig så att jag kan hjälpa dig på bästa sätt.
Visste du att 80% av all fysisk och psykisk ohälsa och sjukdom uppstår pga av olika former av stress (fysisk-, kemisk- och mentalstress)!
Mao så är det viktigt för mig att få veta vilka olika stressfaktorer som du utsätts för och som kan tänkas vara en av orsakerna till dina besvär. 


OBS! Läs frågorna noga innan du svarar

  • I och med att jag fyller i hälsoenkäten samtycker jag till inhämtning av mina personliga uppgifter.