Behandling

När Du kommer till mig så tar jag först en noggrann anamnes/sjukdomshistorik ang övrigt hälsotillstånd, livssituation, träning, ev operationer, gamla skador, mediciner m.m som är av värde för mig som kiropraktor. Tillsammans med ortopediska-, neurologiska- och rörelsetester avgör jag om kiropraktiskbehandling ska ges eller om Du ska hänvisas till annan specialist än kiropraktor.

text

Kiropraktisk behandling

Det övergripande syftet med kiropraktisk behandling är att återställa normal funktion i leder och muskler med särskild tonvikt på samspelet mellan ryggrad och nervsystem. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är kiropraktisk justering som består av olika exakta handgrepp. Justeringarna syftar att återställa ledfunktionen och att optimera nervsystemets funktion för att förbättra kroppens läkningsförmåga.

Antalet behandlingar som krävs innan du blir återställd beror på vilka besvär du har, hur länge du har haft dem och din övriga hälsostatus. Jag har gått flera olika kompletterande teknikutbildningar i USA och Spanien.

text

Läkning är en process och inte en enskild händelse

Det är viktigt att förstå att läkningen tar tid och att kroppen kan reagera på olika sätt beroende på hur länge man haft besvären och hur pass allvarliga de är. Det finns två vanliga reaktioner som kan leda till att man missförstår att läkningen är just en process.

1. När man redan efter ett par behandlingar mår mycket bättre eller att symptomen har försvunnit helt, betyder det inte att kroppen mirakulöst har läkts från effekterna av en längre tids skador. Det går inte att återställa och läka kroppen efter flera års obalans och försummelse med bara några få behandlingar.

2. När man känner sig sämre efter en eller några behandlingar betyder det inte att du är sämre, utan att kroppen isället arbetar hårdare för att läkas. Det här är en vanlig reaktion hos de som har mångåriga besvär och skador i ryggen och kroppen. Precis som du får träningsvärk när du börjar träna kan ryggen och kroppen göra ondare när funktionen förändras.

Trots att båda senarierna är vanligt förekommande i början av behandlingen förändrar det i regel inte behandlingsplanen. Det tar tid att försämra hälsan och att sedan få den tillbaka.

text

Nivåer av Behandling/vård

Behandlingen delas in i  3 steg.
Akut-intensiv, stabilisering/rehabilitering och underhåll.

Akuta-Intensiva Fasen – Den här fasen går ut på att häva ditt akuta tillstånd och få dig att fungera i din vardag. Flera justeringar behöver göras i den här fasen för att lindra symtomen och minska stressen/skador på ryggraden och nervsystemet.

Stabiliserings/Rehabiliterings-Fasen – I den här fasen behöver man inte utföra justeringar lika ofta som när du är i ditt akuta tillstånd. Den här fasen går ut på att stabilisera, förbättra och få dig så bra du bara kan bli med hänsyn till din historik, skador och övriga faktorer. Att få igång din självläkningsförmåga som inte fungerar som den ska.
Övrig rehabilitering kopplas in i den här fasen.

Underhålls-Fasen – Underhållsfasen går ut på att se till så att din kropp inte faller tillbaka i det gamla rörelsemönstret så att besvären kommer tillbaka, det är lätt att man faller in i gamla vanor och rutiner. Med underhållsbehandling förebygger man och upptäcker besvären i tid innan dom blir stora bekymmer.

Din behandlingsplan:
Din behandlingsplan är skapad specifikt efter dina besvär. I enlighet med mina undersökningsfynd tar jag fram en strategi som bäst får dig bra.

Att underhålla din rygg kan jämställas med att serva bilen när den fungerar bra så att den fortsätter att fungerar bra! Regelbunden kiropraktisk behandling hjälper dig att fungerar optimalt så att din kropps egen läkningsförmåga bättre kan ta hand om livets alla påfrestningar. De tre behandlingsfaserna är till för att behandla, rehabilitera och underhålla din rygg och öka ditt allmänna välbefinnande.

Boka tid

Boka din tid online via knappen eller ring 08-590 763 70 / 070-783 18 97
Du kan även boka via sms.